Hana Děcká - překlady

Nabízím překlady a tlumočení z francouzštiny a polštiny.

specializace:
- návody
- technická dokumentace
- marketing
- smlouvy obecného charakteru

Používám CAT nástroje (Trados 2014).
Tlumočení: konsekutivní, simultánní, výjezdové...